FC KTP Juniorit ry:n syyskokous 18.10.2023

FC KTP Juniorit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 18.10.2023 klo 18.00 Kumppanuustalo Viikarissa, osoitteessa Mariankatu 24, 48100 Kotka.

Kokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat. Tilajärjestelyitä varten, kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan 16.10.2023 mennessä osoitteeseen: toimistojuniorit@fcktp.fi.

Kokouksessa kuulemme myös puheenjohtajan katsauksen kuluneen vuoden toimintaan sekä seuran valmennuspäällikön ajankohtaiskatsauksen.

Syyskokouksessa valitaan seuran hallitus. Mikäli olet kiinnostunut yhdistyksen hallitustyöskentelystä, lisätietoja saat hallituksen puheenjohtaja Johanna Koistiselta, johannakoi@hotmail.com, p. 040 756 9884. 

Tervetuloa kokoukseen!

Hallitus

Syyskokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus2. Todetaan läsnäolo3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri5. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
6. Hallituksen puheenjohtajan katsaus kuluneen vuoden toimintaan
7. Valmennuspäällikön ajankohtaiskatsaus
8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle kaudelle9. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi kaudeksi10. Valitaan tilintarkastaja ja tilitoimisto11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle12. Päätetään hallituksen avuksi asetettavista ja hallituksen alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valitsemiseen13. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin14. Päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla; sekä käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.15. Kokouksen päättäminen