Arvot


Avoimuus
Seurassa avoin tiedonjaon ja keskustelun kulttuuri jossa tiedotamme toiminnasta aktiivisesti useammalle eri taholle ja eri foorumeissa. Seuramme on kaikille aina avoin, sukupuoleen, rotuun tai ikään katsomatta.

Oppiminen
Lapsi ja nuori oppii parhaiten positiivisessa ympäristössä. Oppiminen ja opettaminen on meidän keskiössä. Seuramme toiminnassa mukana olevat ihmiset oppivat päivittäin uutta, oli kyseessä lapsi, nuori, valmentaja tai vanhempi.

Yhteisöllisyys
Seurassamme kaikkien mielipide on tärkeä ja kannustamme kaikkia myös mielipiteen kertomaan. Toimintamme perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Yhdessä sovitut asiat viemme yhdessä maaliin asti.

Positiivisuus
Seurassamme opetetaan ja kannustetaan kaikkia. Seuramme valmentajat ovat innostuneita ja iloisia opettamaan lapsille ja nuorille jalkapalloa ja oppimaan yhdessä. Yhdessä luomme kaiken toiminnan ympärille positiivisen ja avoimen ympäristön ja tekemisen meiningin.

Kunnioitus
Toimimme arvojemme mukaisesti ja kunnioitamme valittuja arvojamme.
Kunnioitamme muita niin kentällä, kuin sen ulkopuolellakin.

Image