UEFA SROI -Jalkapallon yhteiskunnallinen vaikutus


FC KTP Juniorit ry on ollut mukana UEFA Sroi -tutkimuksessa, jossa mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa. Mallinnuksen tekemiseen on hyödynnetty laaja-alaisesti asiantuntijoita ja tutkimustietoa. KTP:n juniorijalkapallon vaikuttavuus yhteiskunnalle on laskettu olevan vuosittain peräti 4,58 miljoonaa euroa. Tutkimustulos perustuu vuoden 2019 tietoihin, jolloin seuran harrastajamäärä oli noin 550. Nykyisin vaikutukset ovat huomattavasti suuremmat, kun seuran jäsenmäärä on noin 900 harrastajaa. 

Sroi eli Social Return on Investment on työväline, joka jakaa yhteiskunnalliset hyödyt kolmeen kategoriaan.

KTP:n vuosittaisten hyötyjen suomalaiseen terveydenhuoltoon on laskettu olevan 1,84 miljoonaa euroa. Jalkapalloharrastus alentaa muun muassa riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, kakkostyypin diabetekseen ja mielenterveysongelmiin.

Mukana on laskettu myös lajin tuomat sosiaaliset hyödyt, jotka KTP:n osalta ovat 1,027 miljoonaa euroa vuodessa. Tässä luvussa on huomioitu seurassa tehtävä vapaaehtoistyö, koulutustulokset, syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja rikollisuuden lasku.

Kolmantena kohtena Sroi-tutkimuksessa laskettiin suoria vaikutuksia koko Suomen taloudelle, mikä KTP:n osalta on 1,714 miljoonaa euroa vuodessa. Tähän lukuun on laskettu mukaan harrastustoimintaan liittyvä kulutus, olosuhteiden rakentaminen ja työpaikkojen merkitys Kotkan alueen taloudelle.

Luvut koskettavat pelkästään FC KTP Junioreiden toimintaa, eikä siinä ole mukana edustusjoukkueiden lukuja. 

FC KTP Junioreiden yhteiskunnalle vuosittain tuottama kokonaisarvo (v. 2019)
4,58 milj. euroa

Sosiaaliset hyödyt
1,027 milj. euroa

Terveydelliset hyödyt
1,84 milj. euroa

Taloudelliset hyödyt
1,714 milj. euroa

Kaikkiaan suomalainen jalkapallo tuo vuosittain yhteiskunnalle 1,96 miljardia euroa taloudellista hyötyä. Lisätietoa SROI-mallinuksesta Palloliiton sivuilla.

 

Image