ikävaihekoulutus


Ikävaihekoulutuskokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton valmentajakoulutuksen alkutaipaleella olevia valmentajia. Koulutukseen voidaan hakeutua Futisvalmentajan startti -koulutuksen jälkeen. Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 2-3 kk.

Tuntimäärät:

 • Kokonaisuus n. 50 tuntia

 • Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 2 tuntia

 • Kontaktijaksoja: 24 tuntia

 • Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15–20 tuntia

 • Tutorointi: 2 tuntia

Ikävaihekoulutuksen ja valinnaisen teemakoulutuksen suorittamisen jälkeen valmentaja voi hakeutua UEFA C -koulutukseen.

Osaamistavoitteet

Urheilu ja lajiosaaminen

 • Suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen.

 • Tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa.

 • Tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita.

 • Saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen.

 • Tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin.

 • Tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä.

 • Tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita.

Ihmissuhdetaidot

 • Tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus-/ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen.

 • Saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa.

 • Tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja harjoitustapahtumissa.

Itsensä kehittämisen taidot

 • Tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen.

 • Tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen.

 • Tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen.

Image