Turvallinen toimintaympäristö


FC KTP Juniorit ry noudattaa kaikessa toiminnassaan avoimuutta. Lapsen turvallisuutta lisäävien toimintatapojen tarkoituksena on varmistaa ja edistää lasten turvallisuutta seurassamme. Toimintatapojemme avulla huolehdimme alaikäisten koskemattomuudesta ja ehkäisemme turvallisuutta vaarantavia tapahtumia ja tekoja.

FC KTP Juniorit ry:ssä  selvitetään välittömästi toiminnassa mahdollisesti ilmenevät epäilyt alaikäisen lapsen koskemattomuutta ja turvallisuutta vaarantaneista tapahtumista ja teoista.

Toimintatavat ovat kaikkien nähtävissä seuran kotisivuilla ja niistä on tiedotettu vanhempia, valmentajia sekä vapaaehtoistoimijoita.

FC KTP Juniorit ry:n toimintatavat turvallisen harrastusympäristön varmistamiseksi

FC KTP Juniorit ry tarjoaa lapselle päihteettömän, väkivallattoman ja turvallisen ympäristön. Haluamme ehkäistä toiminnassamme kaikenlaisen lapseen kohdistuvan häirinnän, syrjinnän ja hyväksikäytön.

Lasten ja nuorten turvallisen harrastusympäristön rakentaminen ja turvaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. FC KTP Juniorit Ry on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan Olympiakomitean vastuullisuusohjelmaa sekä Palloliiton linjauksia turvallisen toimintaympäristön varmistamiseksi.  

Toimintatapojemme avulla huolehdimme alaikäisten koskemattomuudesta ja ehkäisemme turvallisuutta vaarantavia tapahtumia ja tekoja. Selvitämme välittömästi toiminnassa mahdollisesti ilmenevät epäilyt alaikäisen lapsen koskemattomuutta ja turvallisuutta vaarantaneista tapahtumista ja teoista. FC KTP Junioreiden vastuullisen toiminnan periaatteet sekä suunnitelma alaikäisten koskemattomuutta turvaaviksi toimiksi on julkaistu seuran nettisivuilla. 

FC KTP Junioreissa on käytössä toimintatapoja, jotka ennaltaehkäisevät häirintää ja kiusaamista ja mahdollistavat nopean puuttumisen kiusaamis- ja häirintätapauksissa:  

  • Jokaisen päätoimisen työntekijän tulee esittää rikostaustaote tullessaan töihin FC KTP Juniorit ry:hyn. Rikostaustaotteen näyttäminen on edellytys sille, että henkilö voi toimia tehtävässään ja hänelle voidaan maksaa palkkaa. Seuran työntekijä sitoutuu noudattamaan FC KTP junioreiden toimintatapoja työskennellessään seurassa.
     
  • FC KTP junioreiden vapaaehtoistoimijoiden (joukkueenjohtajat, valmentajat, huoltajat) tulee allekirjoittaa suostumus, jotta seura voi pyytää henkilön rikostaustaotteen. Ote pyydetään viiden vuoden välein tai tarvittaessa. 

  • Työntekijöiden tulee suorittaa Väestöliiton Et ole yksin – verkkokurssi, jonka suorittamista suositellaan myös vapaaehtoistoimijoille. Etusivu - Et ole yksin

  • Työntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden koulutuksissa käydään läpi seuran toimintatavat ja periaatteet.

  • FC KTP junioreissa harrastavilta lapsilta ja nuorilta kysytään kausittain palautekyselyissä, ovatko he kokeneet kiusaamista tai häirintää tai tietävätkö he jonkun muun kokeneen.

  • FC KTP Juniorit ry:ssä harrastaville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen tiedotetaan vastuullisen seuratoiminnan periaatteista sekä kerrotaan yhteystiedot ja toimintatavat mahdollisissa häirintä- tai kiusaamistapauksissa.

Toimintaohjeet työntekijöille ja vapaaehtoistoimijoille

1. Viestintä

Viestejä lähetetään pääsääntöisesti koko joukkueelle. Henkilökohtaisia viestejä yksittäiselle pelaajalle voi laittaa tiedotusluonteisissa asioissa, jotka liittyvät selkeästi jalkapalloharrastukseen ja ottelutapahtumiin. Viestien on hyvä olla lyhyitä ja selkeitä. Henkilökohtaisen viestittelyn ei tule missään olosuhteissa olla intensiivistä tai toistuvaa eikä viestien sisällön tule koskea muita kuin jalkapalloharrastukseen liittyviä asioita.  

Seura suosittelee, että valmentajat ja muut seuran toiminnassa mukana olevat aikuiset eivät pidä yhteyttä pelaajiin sosiaalisen median kanavien kautta. Lapsiurheiluvaiheen pelaajien osalta viestittely tapahtuu pääsääntöisesti huoltajien kautta. Mikäli valmentajalla on tarve lähettää viestejä lapsiurheiluvaiheen pelaajalle suoraan, tulee tästä informoida huoltajia etukäteen.  

Työntekijöiden ja vapaaehtoisten tulee välttää viestien lähettämistä klo 21:00- 07:00 välisenä aikana. Kaiken viestinnän tulee olla mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää. 

2. Pelaajakeskustelut

Pelaajakeskustelu sovitaan lapsen ja/tai hänen huoltajansa kanssa. Mikäli asia sovitaan suoraan alaikäisen kanssa, niin vanhemmalle on ilmoitettava sovittu aika ja paikka.  

Alaikäisen pelaajan vanhemmalle on aina taattava läsnäolomahdollisuus keskustelussa.  

Keskustelut tulee pitää niin, että samoissa tiloissa, esim. viereisessä huoneessa, on muitakin henkilöitä. Huoneen ovi on hyvä pitää auki. Keskusteluja ei pidetä ilman huoltajan läsnäoloa toimihenkilön kotona tai majoitushuoneessa. Pelireissuilla käytävissä keskusteluissa tulee siis myös huomioida vanhemman läsnäolomahdollisuus.  

3. Peli- ja harjoitustapahtumat

Pukukopissa olevien lasten ja nuorten yksityisyys on turvattava, eikä pukukoppiin tule aikuisten mennä koputtamatta ja kysymättä.  

Pukukoppi on tarkoitettu vain pelaajille, huoltajille, valmentajille ja muille toimihenkilöille, ei vanhemmille. 

Vaatteiden vaihdon sekä pelaajien peseytymisen yhteydessä pukukopissa saa olla vain tarpeen vaatiessa samaa sukupuolta lasten kanssa olevat toimihenkilöt. Peli- ja harjoitustapahtumissa kahden kesken pelaajan kanssa voivat toimia vain sellaiset henkilöt, joiden rikostausta on selvitetty seuran toimesta. 

4. Majoitus turnauksien ja pelireissujen yhteydessä sekä matkustaminen

Lasten majoitustiloissa yöpyvien henkilöiden tulee olla samaa sukupuolta lasten kanssa. Valvojina voi toimia myös toisen sukupuolen henkilöitä, mutta he eivät voi majoittua samassa tilassa tai huoneessa lasten kanssa. 

 Työntekijän tai vapaaehtoistoimijan ei tule matkustaa kahden kesken muun kuin oman lapsensa kanssa.  

5. Epäasiallisesta toiminnasta informoiminen

FC KTP junioreissa työskentelevän tai vapaaehtoisena toimivan henkilön tulee informoida seuraa, mikäli havaitsee epäasiallista toimintaa, kuten häirintää tai kiusaamista 

Yhteystiedot häirintä- ja kiusaamistapauksissa:  
Valmennuspäällikkö Niclas Nortemo, niclas.nortemo@fcktp.fi

Image