Uefa C


UEFA C -kokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, tutoroinneista sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan lapsuus- ja nuoruusvaiheessa toimivia valmentajia. Prosessiin on tärkeää varata vähintään 4-5 kk.

Tuntimäärät:

 • Kokonaisuus n. 90 tuntia

 • Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): ~20 tuntia

 • Kontaktijaksoja: 44 tuntia

 • Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15–20 tuntia

 • Tutorointi: ~6–8 tuntia (harjoitus pienryhmässä, ottelu ja harjoitus oman joukkueen kanssa)

Prosessiin on tärkeää varata vähintään 2–4 kk.

UEFA C -koulutuksen jälkeen valmentajan tulee valmentaa 6 kk, jonka jälkeen hän voi hakeutua UEFA B
-koulutukseen.

Osaamistavoitteet

Urheilu ja lajiosaaminen

 • Suunnittelee, analysoi ja toteuttaa nuorten vaiheen harjoituksia, harjoitusviikkoja ja jaksoja huomioiden lajin ja ikävaiheen vaatimukset kokonaisvaltaisesti.

 • Ymmärtää erilaisten harjoitetyyppien ja valmennustyylien käytön vaikutukset oppimisprosessiin ja harjoitusten intensiteettiin ja rasittavuuteen.

 • Soveltaa ikävaiheen yksilöllisiä teknis-taktisia puolustus- ja hyökkäyspelaamisen valmiuksia pelin keskuksessa osana joukkuevalmennusta.

 • Ymmärtää joukkuepelaamisen perusteet osana pelin opettamisen viitekehystä.

 • Huomioi ja hyödyntää joukkuepelaamisen perusteet pelin keskuksen ulkopuolella;

  • Nuorten maalivahtipelaamisen perusteita.

  • Nuorten pelin ymmärryksen ja havainnoinnin kehitysvaiheen.

  • Nuoren kasvun ja kehityksen vaiheet (fyysinen, henkinen, sosiaalinen).

  • Fyysisten ominaisuuksien kehittämisen periaatteet, sekä vammojen ennaltaehkäisyn.

  • Seuran ja/tai Palloliiton valmennukselliset linjaukset

 • Johtaa ottelutapahtuman pelaajien oppimista tukevasti, analysoi peliä pelin aikana ja pelin jälkeen itsenäisesti sekä yhdessä pelaajien kanssa.

 • Tuntee lajin säännöt.

Ihmissuhdetaidot

 • Tukee ja edistää pelaajien omistajuutta ja antaa nuorille vastuuta harjoittelusta ja pelaamisesta, niiden suunnittelusta ja omasta kehittymisestään urheilijana sekä ihmisenä.

 • Rakentaa positiivista toimintailmapiiriä.

 • Huomioi nuorten erilaiset motivaation tasot.

 • Pelaajan pystyvyyden tunnetta tukeva vuorovaikutus harjoituksissa ja otteluissa.

 • Toimii kehittävällä otteella yhteistyössä pelaajan toimintaympäristöön vaikuttavien tahojen, kuten valmennustiimin, vanhempien, kouluvalmennuksen ja liiton/alueen valmentajien kanssa.

 • Tunnistaa eettiset ongelmatilanteet ja hakee niihin ratkaisumalleja.

Itsensä kehittämisen taidot

 • Tuntee valmennusosaamisen mallin, tunnistaa sen avulla omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja hyödyntää erilaisia tapoja osaamisen lisäämiseen.

 • Arvioi ja seuraa omaa toimintaa ja pelaajien kehittymistä.

 • Suunnittelee omaa toimintaansa ja ymmärtää sen vaikutuksen omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Image