Kevätkokous 16.4.2024

FC KTP Juniorit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 16.4.2024 klo 18.30 seuran toimitiloissa, osoitteessa Koulukatu 8, 48100 Kotka.
Kokouksessa käsitellään kevätkokouksen sääntömääräiset asiat sekä kuullaan katsaus alkuvuoden toimintaan. Tilajärjestelyitä varten, kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan 12.4.2024 mennessä osoitteeseen: toimistojuniorit@fcktp.fi.

Tervetuloa kokoukseen!

Hallitus

Kevätkokouksen esityslista

  1. Kokouksen avaus
  2. Todetaan läsnäolo
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
  5. Esitetään hallituksen kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta
  6. Esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto
  7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  8. Katsaus alkuvuoden toimintaan
  9. Muut esille tulevat asiat
  10. Kokouksen päättäminen